نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمان صدف

نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمان صدف

دستيابي به اهداف كلان و در راستاي مديريت عملکرد و بهره‌گيري از اصل بهبود مستمر در سازمان

 دریافت  دمو رایگان نرم افزار ، نقطه شروعی عالی برای تجربه کارکرد نرم‌افزار ما می‌باشد.

بهبود مدیریت عملکرد و تحقق اهداف کلان با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC

برای دستیابی به اهداف کلان و به منظور مدیریت عملکرد و بهره‌گیری از اصول بهبود مستمر در سازمان، می‌توان نظام ارزیابی عملکرد سازمانی را با استفاده از نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمان (نرم افزار BSC) صدف  پیاده سازی نمود. این نرم افزار دارای گواهینامه امنیتی افتا می‌باشد و با نرم افزار داشبورد مدیریت صدف همخوانی دارد. برای این منظور، نظام ارزیابی عملکرد صدف بر اساس یک رویکرد جامع و کلی نگر، عملکرد را در سه سطح مختلف شامل ‘ارزیابی عملکرد کل سازمان’، ‘ارزیابی عملکرد واحدها (بخش‌های سازمان)’ و ‘ارزیابی عملکرد کارکنان’ با توجه به ویژگی‌ها و ماهیت فعالیت‌های آن‌ها را یکپارچه مورد بررسی قرار می‌دهد و با تحلیل روند عملکرد به سمت دستیابی به اهداف سازمانی، اقدامات اصلاحی را پیشنهاد می‌دهد.”

گواهینامه امنیتی افتا شرکت آبان سیستم

ورودی ها (نرم افزار BSC) نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمان​

قابلیتها و خروجی ها (نرم افزار BSC)

ورودی ها (نرم افزار BSC) نرم افزار ارزیابی عملکرد سازمان​

داشبورد مدیریتی صدف تولید شرکت آبان سیستم راه حلی برای نمایش گزارش‌های مدیریتی، تنها با چند کلیک

تجربه مدیریت مبتنی بر داده‌ها ...

برای شروع یک مدیریت آسان آماده اید؟​

پیمایش به بالا